Kaķis - bezšķirnes

bezšķirnes - attēls

Pazīmes:

Pašreizējā atrašanās vieta: Ulubele

  • Vecums:82 mēneši
  • Dzimums:Sieviešu
  • Svars:3,40 kg
  • Noķeršanas adrese:Ceļinieku iela 18, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu novads, Latvija
  • Noķeršanas laiks:29.05.2024 22:00

Mājas lapas mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk atrast savu nozaudēto mājdzīvnieku, kā arī zināt par rīcību, sastopot pilsētā bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai cietušu savvaļas dzīvnieku, negadījumā cietušu vai slimu klaiņojošu mājdzīvnieku. 

Šim mērķim Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, īstenojot klaiņojošu dzīvnieku populācijas kontroles programmu, ir ieviesis diennakts informatīvo tālruni 67558855.

Iedzīvotāji var zvanīt un saņemt nepieciešamo informāciju par jebkuru Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes pārziņā esošu jautājumu, kas saistīts ar dzīvniekiem – gan par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju un to atgriešanu dzīves vietā programmas „noķer - sterilizē – atlaiž” ietvaros, gan par Rīgas valstspilsētas maznodrošinātiem un trūcīgiem iedzīvotājiem piederošu dzīvnieku sterilizāciju un eitanāziju, gan par dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju Rīgas pilsētā u.c.

Pakalpojumu sniedzējs izvērtē situāciju un nodrošina dzīvnieku ķērāja izbraukšanu uz notikuma vietu, dzīvnieka meklēšanu, notveršanu, veselības stāvokļa novērtēšanu un atkarībā no tā stāvokļa transportēšanu uz dzīvošanai piemērotu vietu.

Ja dzīvnieka veselības stāvoklis nav savienojams ar dzīvību, tam nodrošina eitanāziju dzīvnieka ciešanu atvieglošanai. Dzīvnieki tiek pieņemti un aprūpēti arī, ja uz Ulubeles veterināro klīniku no Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas to ir piegādājis iedzīvotājs.

Ulubeles veterinārā klīnikā, izmantojot pašvaldības finansējumu, dzīvnieku drīkst turēt vienu diennakti. 

Ierašanās notikuma vietā no izsaukuma pieņemšanas laika ir jānodrošina pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu stundu laikā.

Infekciju slimību riska, un ierobežotās kapacitātes dēļ bezsaimnieka kaķi un kaķēni dzīvnieku patversmē netiek pieņemti.

Informējam, ka par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nav uzskatāms putna mazulis, kas mācās lidot, vai kas ir izkritis, vai izmests no ligzdas šī paša iemesla dēļ, un nav traumēts.

Mājas lapā www.ridzivnieki.lv ir redzami Rīgas valstspilsētā atrastie dzīvnieki, kas nonākuši biedrības "Dzīvnieku pansija Ulubele"  dzīvnieku patversmē Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizēto un finansēto pakalpojumu ietvaros.

  • Dzīvnieku izķeršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā  teritorijā nodrošina SIA "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv".
  • Pēc notveršanas dzīvnieks tiek nogādāts uz dzīvnieku patversmi Ulubele.
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldība apmaksā dzīvnieka 14 dienu uzturēšanu. Šajā laikā dzīvnieka saimniekam ir iespēja to izņemt no patversmes. Pēc 14 dienām dzīvnieks tiek atdots jaunajam īpašniekam vai privātai patversmei, kura turpina meklēt tam piemērotas mājas. Dzīvnieks var tikt arī eitanazēts.

Ja starp mājaslapā redzamajiem dzīvniekiem Jūs atpazīstat savējo, lūdzam nekavējoties informēt attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, izmantojot diennakts informatīvo tālruni 67558855.

Bojā gājušo bezsaimnieka mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku savākšanu no pilsētas sabiedriskajām vietām Rīgas valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās nodrošina SIA “SIA 1960”, tālrunis 26132132.

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

par vienību

Klaiņojošu suņu un bezsaimnieka kaķu izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās

1.1.

Izbraukums uz izsaukuma vietu, ja dzīvnieks nav atrodams

30.00

1.2.

Suņa izķeršana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

20.00

1.3.

Kaķa izķeršana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

30.00

Bez saimnieka palikuša suņa un kaķa paņemšana no noteiktas vietas

2.1.

Izbraukums uz izsaukuma vietu, ja dzīvnieks nav atrodams

1.00

2.2.

Suņa paņemšana no noteiktas adreses Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

1.00

2.3.

Kaķa paņemšana no noteiktas adrese Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

1.00

Dzīvnieku transportēšana

3.1.

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi no transportējamo dzīvnieku skaita) no Stacionāra uz Patversmi

1.00

3.2.

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi no transportējamo dzīvnieku skaita) no notveršanas vietas uz Patversmi

30.00

3.3.

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi no transportējamo dzīvnieku skaita) no notveršanas vietas uz Stacionāru

1.00

Notverot dzīvnieku, jāveic dzīvnieka identifikācijas pārbaude. Atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumiem Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” prasībām, dzīvnieku ķērājs nekavējoties paziņo dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka atrašanās vietu vai par dzīvnieku patversmi vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādi, uz kuru nogādās noķerto dzīvnieku. Ja iespējams noteikt tā īpašnieku, jānodrošina iespējami ātra tā nodošana saimniekam, paredzot, ka dzīvnieka ķeršanas, transportēšanas un aprūpes izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” 7. punktu; līdz ar grozījumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” (turpmāk – SN Nr. 237) stāšanos spēkā, piedalīties grozīto SN Nr. 237 7.punktā noteikto darbību īstenošanā atbilstoši dzīvnieka ķeršanas un informācijas aprites shēmai un Dzīvnieka kartītē noteiktajam.

Rīgas pilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē

1. Kaķa uzturēšana (iekļauj visus nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu kaķim pilnvērtīgus dzīves apstākļus patversmē)

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN
(1 dzīvniekam)

1.1.

kaķa 1 dienas uzturēšana

4.00

2. Veterinārmedicīniskie pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN
(1 dzīvniekam)

2.1.

kaķa attārpošana

1.00

2.2.

kaķa atblusošana

1.00

2.3.

kaķa vakcinācija

1.00

2.4.

Klīniska kaķa izmeklēšana

5.00

2.5.

Slima kaķa veterinārmedicīniskā aprūpe

3.00

3. Eitanāzijas nodrošināšana

Nr.p.k.

Pozīcija

Cena EUR bez PVN
(1 dzīvniekam)

3.1.

kaķēna eitanāzija

0.30

3.2.

kaķa eitanāzija

0.70

Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē

Suņa uzturēšana (iekļauj visus nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu sunim pilnvērtīgus dzīves apstākļus patversmē)

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

(1 dzīvniekam)

1.1.

suņa (vecumā virs 8 nedēļām) 1 dienas uzturēšana

4,00

1.2.

suņa (vecumā līdz 8 nedēļām) 1 dienas uzturēšana

0,10

2. Veterinārmedicīniskie pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

(1 dzīvniekam)

2.1.

suņa vakcinācija

1,00

2.2.

kucēna atblusošana

1,00

2.3.

suņa atblusošana

1,00

2.4.

kucēna attārpošana

1,00

2.5.

suņa attārpošana

1,00

2.6.

klīniska suņa izmeklēšana

5,00

2.7.

slima suņa veterinārmedicīniskā aprūpe

10,00

2.8.

suņa eitanāzija

1,00

2.9.

kucēna eitanāzija

0,40

2.10.

Suņa apzīmēšana ar mikroshēmu un suņa reģistrācija LDC reģistrā***

10,00

*** Ja sunim nav ievadīta mikroshēma, tas tiek apzīmēts un reģistrēts LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā par norādīto izcenojumu. Ja patversmē ienākušajam sunim ir implantēta mikroshēma, bet dati nav ievadīti LDC reģistrā, patversme nodrošina tā reģistrāciju LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā bez samaksas no Departamenta pieprasīšanas.

Par kārtību, kādā dzīvnieku īpašnieki var saņemt savu klaiņojošo dzīvnieku

Ja klaiņojošam dzīvniekam ir nosakāms tā īpašnieks, tad tas sedz ar dzīvnieka ķeršanu un transportēšanu, uzturēšanu un veterinārmedicīnisko palīdzību saistītos izdevumus pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējs, nosakot samaksas apmēru dzīvnieka īpašniekam, piemēro izcenojumus, kas noteikti starp pakalpojuma sniedzēju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu noslēgtajā līgumā par attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu.

Ja Pakalpojuma sniedzējs: dzīvnieku ķērājs, veterinārā klīnika vai patversme suni atdod dzīvnieka īpašniekam/ turētājam, tad dzīvnieka īpašnieks/turētājs paraksta dzīvnieku kartīti, saņem suni un vienu dzīvnieku kartītes eksemplāru. Otrs kartītes eksemplārs paliek pie pakalpojuma sniedzēja.

Suņa nodošanas īpašniekam brīdī jebkurš pakalpojuma sniedzējs un suņa īpašnieks paraksta Departamenta izstrādāto Dzīvnieku kartīti (sunim) (turpmāk – Kartīti), kurā katrs suņa izķeršanā, aprūpē un uzturēšanā iesaistītais pakalpojuma sniedzējs atzīmē ar suni veiktās darbības un atbilstošas izcenojumu pozīcijas un ar parakstu apstiprina informācijas patiesumu. Kopā ar suni šī Kartīte tiek nodota aizpildīšanai visiem pakalpojumu sniedzējiem, lai būtu redzamas pilnīgi visas darbības ar suni, kā arī vienu Kartītes eksemplāru atstāj īpašniekam pie dzīvnieka nodošanas tam atpakaļ.

Saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” 7.punktu suņa īpašnieks apmaksā Rīgas pilsētas pašvaldībai radušos izdevumus par suņa izķeršanu, transportēšanu, veterinārmedicīnisko aprūpi un uzturēšanu patversmē viena mēneša laikā no suņa saņemšanas brīža, veicot apmaksu uz šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank” Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV11 RIKO 0023 3000 0509 0

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

RD iestādes kods: 209

Maksājuma mērķī norādot: Par suņa Nr. (mikroshēmas numurs) izķeršanu un aprūpi, īpašnieka Vārds, Uzvārds.