Bezšķirnes

Bezšķirnes - attēls

Pazīmes:

Pašreizējā atrašanās vieta: Ulubele

  • Vecums:7 mēneši
  • Krāsa:Balta ar pelēku
  • Dzimums:Sieviešu
  • Svars:3,6 kg
  • Noķeršanas adrese:Deglava iela 152
  • Noķeršanas laiks:23.11.2015 12:00

Kur vērsties, ja pazudis dzīvnieks

Esiet sveicināti Rīgas domes portālā ridzivnieki.lv!

Portāla mērķis ir iespējami īsā laikā palīdzēt satikties dzīvniekam ar savu noklīdušo vai jauno saimnieku.

Šeit ir redzami Rīgas pilsētā atrastie dzīvnieki, kas nonākuši dzīvnieku patversmē "Dzīvnieku pansija Ulubele" Rīgas domes organizēto un finansēto pakalpojumu ietvaros.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, īstenojot klaiņojošu dzīvnieku populācijas kontroles programmu, ir ieviesis diennakts informatīvo tālruni 67558855,  kur zvanīt, lai sniegtu informāciju par negadījumos cietušiem, slimiem, bez saimnieka palikušiem kaķiem un klaiņojošiem suņiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem.

  • Dzīvnieku izķeršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā nodrošina SIA "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv".
  • Pēc notveršanas dzīvnieks tiek nogādāts uz patversmi „"Dzīvnieku pansija Ulubele".
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldība apmaksā dzīvnieka 14 dienu uzturēšanu. Šajā laikā dzīvnieka saimniekam ir iespēja to izņemt no patversmes. Pēc 14 dienām dzīvnieks tiek atdots jaunajam īpašniekam vai privātai patversmei, kura turpina meklēt tam piemērotas mājas. Dzīvnieks var tikt arī eitanazēts.

Ja starp portālā redzamajiem dzīvniekiem Jūs atpazīstat savējo, lūdzam nekavējoties informēt attiecīgo pakalpojumu sniedzēju:

  • Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”, tālrunis 27803333, adrese "Ozolaine", Stopiņu pagasts, Ropažu novads;

Bojā gājušo dzīvnieku paņemšanu no Rīgas ielām nodrošina SIA “SIA 1960”, tālr. 26132132.

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

par vienību

Klaiņojošu suņu un bezsaimnieka kaķu izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās

1.1.

Izbraukums uz izsaukuma vietu, ja dzīvnieks nav atrodams

30.00

1.2.

Suņa izķeršana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

20.00

1.3.

Kaķa izķeršana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

30.00

Bez saimnieka palikuša suņa un kaķa paņemšana no noteiktas vietas

2.1.

Izbraukums uz izsaukuma vietu, ja dzīvnieks nav atrodams

1.00

2.2.

Suņa paņemšana no noteiktas adreses Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

1.00

2.3.

Kaķa paņemšana no noteiktas adrese Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

1.00

Dzīvnieku transportēšana

3.1.

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi no transportējamo dzīvnieku skaita) no Stacionāra uz Patversmi

1.00

3.2.

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi no transportējamo dzīvnieku skaita) no notveršanas vietas uz Patversmi

30.00

3.3.

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi no transportējamo dzīvnieku skaita) no notveršanas vietas uz Stacionāru

1.00

Notverot dzīvnieku, jāveic dzīvnieka identifikācijas pārbaude. Atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumiem Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” prasībām, dzīvnieku ķērājs nekavējoties paziņo dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka atrašanās vietu vai par dzīvnieku patversmi vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādi, uz kuru nogādās noķerto dzīvnieku. Ja iespējams noteikt tā īpašnieku, jānodrošina iespējami ātra tā nodošana saimniekam, paredzot, ka dzīvnieka ķeršanas, transportēšanas un aprūpes izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” 7. punktu; līdz ar grozījumu Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” (turpmāk – SN Nr. 237) stāšanos spēkā, piedalīties grozīto SN Nr. 237 7.punktā noteikto darbību īstenošanā atbilstoši dzīvnieka ķeršanas un informācijas aprites shēmai un Dzīvnieka kartītē noteiktajam.

Rīgas pilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē

1. Kaķa uzturēšana (iekļauj visus nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu kaķim pilnvērtīgus dzīves apstākļus patversmē)

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN
(1 dzīvniekam)

1.1.

kaķa 1 dienas uzturēšana

2.50

2. Veterinārmedicīniskie pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN
(1 dzīvniekam)

2.1.

kaķa attārpošana

1.00

2.2.

kaķa atblusošana

1.00

2.3.

kaķa vakcinācija

1.00

2.4.

Klīniska kaķa izmeklēšana

1.00

2.5.

Slima kaķa veterinārmedicīniskā aprūpe

1.00

3. Eitanāzijas nodrošināšana

Nr.p.k.

Pozīcija

Cena EUR bez PVN
(1 dzīvniekam)

3.1.

kaķēna eitanāzija

0.50

3.2.

kaķa eitanāzija

1.00

Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē

Suņa uzturēšana (iekļauj visus nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu sunim pilnvērtīgus dzīves apstākļus patversmē)

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

(1 dzīvniekam)

1.1.

suņa (vecumā virs 8 nedēļām) 1 dienas uzturēšana

4,00

1.2.

suņa (vecumā līdz 8 nedēļām) 1 dienas uzturēšana

0,10

2. Veterinārmedicīniskie pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

(1 dzīvniekam)

2.1.

suņa vakcinācija

1,00

2.2.

kucēna atblusošana

1,00

2.3.

suņa atblusošana

1,00

2.4.

kucēna attārpošana

1,00

2.5.

suņa attārpošana

1,00

2.6.

klīniska suņa izmeklēšana

5,00

2.7.

slima suņa veterinārmedicīniskā aprūpe

10,00

2.8.

suņa eitanāzija

1,00

2.9.

kucēna eitanāzija

0,40

2.10.

Suņa apzīmēšana ar mikroshēmu un suņa reģistrācija LDC reģistrā***

10,00

*** Ja sunim nav ievadīta mikroshēma, tas tiek apzīmēts un reģistrēts LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā par norādīto izcenojumu. Ja patversmē ienākušajam sunim ir implantēta mikroshēma, bet dati nav ievadīti LDC reģistrā, patversme nodrošina tā reģistrāciju LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā bez samaksas no Departamenta pieprasīšanas.

Par kārtību, kādā dzīvnieku īpašnieki var saņemt savu klaiņojošo dzīvnieku

Ja klaiņojošam dzīvniekam ir nosakāms tā īpašnieks, tad tas sedz ar dzīvnieka ķeršanu un transportēšanu, uzturēšanu un veterinārmedicīnisko palīdzību saistītos izdevumus pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējs, nosakot samaksas apmēru dzīvnieka īpašniekam, piemēro izcenojumus, kas noteikti starp pakalpojuma sniedzēju un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu noslēgtajā līgumā par attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu.

Ja Pakalpojuma sniedzējs: dzīvnieku ķērājs, veterinārā klīnika vai patversme suni atdod dzīvnieka īpašniekam/ turētājam, tad dzīvnieka īpašnieks/turētājs paraksta dzīvnieku kartīti, saņem suni un vienu dzīvnieku kartītes eksemplāru. Otrs kartītes eksemplārs paliek pie pakalpojuma sniedzēja.

Suņa nodošanas īpašniekam brīdī jebkurš pakalpojuma sniedzējs un suņa īpašnieks paraksta Departamenta izstrādāto Dzīvnieku kartīti (sunim) (turpmāk – Kartīti), kurā katrs suņa izķeršanā, aprūpē un uzturēšanā iesaistītais pakalpojuma sniedzējs atzīmē ar suni veiktās darbības un atbilstošas izcenojumu pozīcijas un ar parakstu apstiprina informācijas patiesumu. Kopā ar suni šī Kartīte tiek nodota aizpildīšanai visiem pakalpojumu sniedzējiem, lai būtu redzamas pilnīgi visas darbības ar suni, kā arī vienu Kartītes eksemplāru atstāj īpašniekam pie dzīvnieka nodošanas tam atpakaļ.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” 7.punktu suņa īpašnieks apmaksā Rīgas pilsētas pašvaldībai radušos izdevumus par suņa izķeršanu, transportēšanu, veterinārmedicīnisko aprūpi un uzturēšanu patversmē viena mēneša laikā no suņa saņemšanas brīža, veicot apmaksu uz šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank” Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV11 RIKO 0023 3000 0509 0

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

RD iestādes kods: 209

Maksājuma mērķī norādot: Par suņa Nr. (mikroshēmas numurs) izķeršanu un aprūpi, īpašnieka Vārds, Uzvārds.